Mir-Arge Yağ Şartlandırıcı Kontrol Panosu imal edilmiştir.

Mir-Arge Yağ Şartlandırıcı Kontrol Panosu imal edilmiştir.